man-checking-his-email-laptop

איך לצבוע דברים בתוכנת Outlook….

  1. ניגשים למעלה בכרטסות לכרטסת "תצוגה"
  2. לוחצים על "הגדרות תצוגה"
  3. בוחרים "עיצוב מותנה"
  4. לוחצים על "הוסף" לשם הוספת חוק צביעה חדש
  5. לוחצים על "תנאי"
  6. כאן מגדירים אילו תנאים יש לקיים כדי שיחול החוק. התנאי השימושי ביותר הוא "נשלח אל" ואז אתם מוסיפים שם את כתובת המייל שלכם… כלומר דואר שממוען אליכם. ניתן גם לבחור האם אתם הנמען היחיד או קבוצה של נמענים.
  7. לוחצים אישור ואז לוחצים "גופן" ושם בוחרים למשל צבע אדום.
  8. לוחצים אישור ויוצאים מהחלון.

מאותו הרגע, כל הדואר בתיבה שלכם שבו אתם מופיעים כנמען ראשי יצבע באדום ואז אתם יודעים מה דחוף יותר לטיפול ומה קצת פחות….