הצהרת מדיניות אבטחה

הנהלת חברת Interconnect מאמצת בזאת את התקן לניהול אבטחת מידע 27001 ISO במטרה להבטיח רמת אבטחת מידע במסגרת מתן שירות ללקוחות החברה בתחום:

מתן פתרונות ושירותי ענן

בהתאם לכך, מתחייבת הנהלת החברה:

  • להגן על מאגרי המידע ועל נכסי החברה ולהבטיח זמינות, שלמות ואמינות המידע, כולל המידע הרפואי ששייך ללקוחות החברה.
  • להקצות את המשאבים הנדרשים לתפקוד מערכת אבטחת מידע של החברה.
  • לקבוע מטרות ויעדים במסגרת מערכת אבטחת מידע של החברה.
  • לקיים הליך של שיפור מתמיד ובחינת אפקטיביות של מערכת אבטחת מידע בחברה.
  • להעלות את מודעות עובדי החברה לנושא אבטחת המידע.
  • לקיים את הפעילות בהתאם לדרישות חוק ודרישות רגולציה נוספות בתחומי אבטחת המידע.

מערכת אבטחת מידע של החברה תתבסס על שיטה לאיתור וניהול סיכונים, תוך מזעור ומניעת סיכונים שמשפיעים על אבטחת מאגרי מידע ונכסי החברה.  

הנהלת חברת Interconnect תיישם מנגנוני אבטחה לוגית ופיזית לצורך מניעת חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.

הנהלת חברת Interconnect מגדירה את המשאב האנושי כמרכיב חשוב בהעלאת רמת אבטחת המידע בחברה, לכן תפעל ההנהלה בקביעת מנגנונים לבדיקת מהימנות העובדים והגברות מודעותם לנושאי אבטחת המידע. 

גיל קומר, מנכ"ל החברה