תקן 27001 ISO

שיטת אבטחה ללא תחרות

התקן למערכת ניהול אבטחת המידע ת"י 27001 ISO מגדיר עקרונות שיטתיים ותכליתיים, להקמה, ניהול ותחזוקה של מערכת אבטחת מידע המתאימה לארגון.

עמידה בתקן כוללת מודל הקמה, יישום, הפעלה, ניטור, שמירה ושיפור מערכת ניהול אבטחת המידע באופן מתמיד, תוך התחשבות באיומי האבטחה המשתנים.

 

עמידה בתקן מוכיחה שהארגון נוקט באמצעים המתאימים כדי לממש את מחויבותו לשמירה על המידע ולנהלו בצורה יעילה.

מערכת לניהול אבטחת המידע של אינטרקונקט מתמקדת ב :

  • זיהוי וניהול הסיכונים למידע.
  • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית.
  • הגדרת היעדים לניהול אבטחת המידע ותכנון יזום להשגתו.
  • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות.
  • צמצום ההוצאות על נזקים הקשורים באיבוד מידע, אי יכולת לשחזרו ואי זמינות שלו, פתוח יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.
  • מניעה אפקטיבית של הונאות.
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
  • הענקת בטחון ללקוחותינו ולבעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לאבטחת המידע בעדיפות גבוהה.

 

 אינטרקונקט הוסמכה לתקני אבטחת מידע מחמירים של מכון התקנים ומיישמת כלים פיסיים, טכנולוגיים ונהלי עבודה מחמירים, כדי לאבטח את המידע העסקי. בקרת התקן מבוצעת על ידי מכון התקנים מטעם IQNet .
ניהול נכסי החברה הוירטואליים מחייב הבנה והגנה מיטביים בהתאמה לסוג העסק, גודלו, ערך הנכסים, רמת הסיכונים והחשיפה. הטמעה נכונה של מדיניות, תהליכים וטכנולוגיות ישמרו על המידע מאובדן ומזליגה.
שיקול נוסף בבחירת ספק מוסמך תקן ISO 27001 הוא עמידה בדרישת לקוחות, בדרישת החוק והגנה במקרה של תביעה לגבי רשלנות בשמירת המידע. ניהול נכון של תשתיות המחשוב ע”י גורם מקצועי ומוסמך מסיר הרבה סיכונים, אחריות וכאב ראש.

אנחנו ממשיכים להשתפר כדי להביא ללקוחותינו ערך מוסף.