interconnect logo white

לקוחות ומגזרים

גמישות וזמינות

נכון, אנחנו מתמחים בתחומים מסויימים אך החברה כולה בנויה על יכולת התאמה לכל מצב, הן ברמה הטכנולוגיה והן ברמה החשיבתית. חושבים שיש לכם אתגר עבורנו? נסו אותנו.

לחברה היכולת לספק שירותים לכל מגזר עסקי , הניסיון הרב תחומי במתן הפתרונות שלנו ללקוחות מאפשר לנו לבצע את ההתאמה הנדרשת

חברות הייטק

בנקים וחברות אשראי

המגזר המוניציפאלי

מפעלי תעשייה

עמותות

חברות במגזר הרפואי

מוסדות להשכלה גבוהה

מלונאות ומרכזי פנאי

חברות בתחום המגזר החקלאי

סוכנויות ביטוח