printer

שוכרים מדפסות? סובלים מתקלות?

כיום נושא שכירות מדפסות הוא דבר מאוד נפוץ שכן העלויות הנמוכות אטרקטיביות וחוסכות לכם התעסקות עם רכש, תחזוקה וכל מה שסביב זה.
אולם – נושא זה טומן בחובו מלכודת וסיכון לא מבוטל שכן המדפסות של היום מצויידות במחשב קטן מובנה המטפל בכל ניהול המדפסת ובידיים הלא נכונות עשוי להפוך אמצעי להתקיף את הארגון. זאת – נוסף לתקלות אחרות שנגרמות מאי-עדכון תוכנת ההפעלה של המדפסות שנתגלו בה אי-אלו באגים.

מבחינתכם – מה שאתם חשים על בשרכם אלו תקלות שונות ומשונות ו-'שגעונות' של המדפסות המביאים אתכם לשיחות חוזרות ונשנות עם חברות ההשכרה, המחליפות האשמות עם חברות המחשוב (או הענן :-)) שלכם, והתשובה הקבועה לנושאים אלו – השגורה בפי חברות ההשכרה – הנה "ככה זה עובד ואין מה לעשות!".

המציאות, יחד עם זאת, מעט יותר מורכבת ולא בדיוק ככה זה עובד.
המציאות האמיתית היא שחברות ההשכרה גוזרות את הרווחיות שלהן, בין היתר, משימוש בטונרים תחליפיים שעלותם היא כחמישית מעלות המקוריים של היצרן – מה שהיצרנים אינם בדיוק מעודדים ולכן אחד הדברים שהיצרנים נוקטים הוא חסימה של טונרים תחליפיים ברמת תוכנת ההפעלה של המדפסות דרך זיהוי הטונר באמצעות שבב זיהוי המובנה בו.
מצב זה מביא למירוץ חתול ועכבר בין יצרני הטונרים התחליפיים ובין יצרני המדפסות – במסגרתו יצרני הטונרים מייצרים שבבים דומים ויצרני המדפסות חוסמים אותם שוב ושוב ברמת תוכנת ההפעלה.

וכאן נכנסת סוגיית עדכוני התוכנה למדפסות….

מפאת חסימה זו של הטונרים התחליפיים אין חברות השכרת המדפסות ששות או יכולות לעדכן את תוכנת ההפעלה במחשב המובנה של המדפסות – שכן אז תאבדנה את יכולתן להשתמש בטונר תחליפי כליל או לכל הפחות תוצג על המדפסת הודעת שגיאה מרתיעה המזהירה בקול רם כי הטונר אינו מקורי וחוויית ההדפסה תפגע לאין שעור.
מצב זה מביא לכך שתקלות מוכרות שטופלו על ידי היצרן אינן מתוקנות ואתם סובלים מהתנהגויות מוזרות שחברות השכרת המדפסות קובעות נחרצות כי "ככה זה עובד ואין מה לעשות!" ומטילות את האשמה באנשי המחשוב שלכם או בספקי הענן שלכם.
ניחא זאת – אך חמור מכך – פרצות אבטחה שאינן מתוקנות מאפשרות לתוקפים להשתמש במדפסות כבסיס לתקיפת הרשת שלכם שכן זהו המקום האחרון שיגלו אותם בו והעובדה שתוכנות ההפעלה אינן מעודכנות – חרף עדכונים קריטיים ששוחררו על ידי היצרנים – היא מחדל חמור מבחינה מקצועית ובוודאי כאשר זה מבוצע ביודעין ולא בתום לב מחוסר ידיעה או שימת לב.

התשובה שתקבלו מחברות ההשכרה לרוב היא "זו הגרסא הטובה ביותר מנסיוננו" כאשר האמת המסתתרת מאחורי טענה זו היא בעצם "זו הגרסא שמאפשרת לנו לעבוד עם טונר תחליפי" – וכאן חשוב שתדעו כי אתם תסבלו מתקלות שאולי כבר תוקנו על ידי היצרן ומערכות המחשוב שלכם מצויות בסכנה שכן קיימות פרצות ידועות שתוקפים לא יהססו להשתמש בהן והמדפסת שלכם יושבת ומחכה להם.

שיקול זה איננו מוגבל אך ורק למדפסות אלא להתקנים שונים שחברות מספקות אך אינן טורחות לעדכנם וזו בדיוק הפרצה שתוקפים מנצלים כיום – מפריצה לפנטגון ועד לדוכן הפלאפל השכונתי…

ועל כן עצתנו היא פשוטה – אתם משלמים לחברות ההשכרה? עמדו על כך שהתוכנה במדפסות שלכם תעודכנה ושיקוליהן העסקיים אינם מעניינכם. לא עמדתם על זכותכם זו? החליפו חברת השכרה או שאו בתוצאות – שכן בסופו של יום אתם תשלמו את החשבון.